მომხმარებელთა უფლებები

ESDS მეშვეობით ელექტრონული დოკუმენტის მიღებისას მომხმარებელთა უფლებების დარღვევის შემთხვევაში გთხოვთ დაუკავშირდეთ საქართველოს ეროვნული ბანკის ცხელ ხაზს.